Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Skim Pembiayaan Francaisi

Pembiayaan Francaisi/Francais Eksekutif

arrow   Objektif
 • Menyediakan bantuan kewangan kepada Francaisi Bumiputera untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia
 • Menggalakkan Bumiputera dalam sektor-sektor awam dan swasta untuk menceburi bidang perniagaan francais
 • Menggalakkan koperasi berdaftar untuk menceburi bidang perniagaan francais di Malaysia
 • Tumpuan akan diberikan kepada mereka yang berhasrat untuk berhenti kerja melalui skim pemberhentian sukarela (VSS) atau bersara awal
arrow   Kriteria Syarikat
 • Berumur 21 tahun ke atas
 • Keutamaan diberi kepada individu yang memiliki kelayakan minima Diploma
 • Usahawan menjadi pemilik/pengusaha
 • Francaisor berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF)
 • 100% ekuiti milik Bumiputera
 • Surat Tawaran daripada Francaisor/Francaisi Induk
 • Permohonan pembiayaan melebihi RM250,000 perlu dibuat melalui syarikat Sdn. Bhd. dan jumlah dana pemegang saham terkini harus sekurang-kurangnya 25% daripada jumlah pembiayaan yang telah diluluskan
 • Permohonan pembiayaan melalui pemilikan tunggal adalah bagi jumlah pembiayaan melebihi RM250,000
 • Perniagaan mesti mematuhi garis panduan syariah
 • Bagi permohonan pembiayaan yang diterima daripada badan koperasi, ia haruslah menubuhkan syarikat Sdn Bhd dan mendapatkan hak francais daripada francaisor terlebih dahulu.
arrow   Struktur Pembiayaan
Konsep Pembiayaan : Pembiayaan Islam (Konsep Tawarruq);
Margin Pembiayaan : Sehingga 70% daripada kos projek;
Saiz Pembiayaan : RM50,000 hingga RM2 juta
Kadar Keuntungan : 4.75 %setahun (tanpa cagaran);

4.50 % setahun (dengan cagaran);

Jangkamasa Pembiayaan : Lima (5) tahun
Undian

Tahukah anda bahawa pembayaran pembiayaan ansuran bulanan boleh dilakukan melalui JomPay?

Pautan

Kementerian Anak Syarikat Lain – lain
myGov Gloria Jean's MSC

Maklumbalas PNS