Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Dana Bantuan Pembangunan Francais (DBPF)

Dana Bantuan Pembangunan Francais (DBPF) adalah insentif bagi menggalakkan usahawan tempatan untuk menukarkan perniagaan konvensional mereka kepada perniagaan francais. Melalui dana ini, perniagaan yang telah berjaya berdaftar dengan Pendaftar Francais KPDNKK sebagai perniagaan francais layak memohon geran dalam bentuk bayaran balik ke atas kos yang dibelanjakan untuk membangunkan sistem francais dengan had maksimum RM 100,000.00

arrow SYARAT-SYARAT KELULUSAN
  • Hendaklah memohon menggunakan borang yang ditetapkan iaitu Borang BPF3
  • Tuntutan ke atas DBPF mestilah tidak melebihi 2 tahun dari tarikh mendapat lesen francais
  • Syarikat hendaklah menyertai Program Pembangunan Francais (PPF), KPDNKK
  • Bantuan hanyalah bagi `business format franchise’
  • Syarikat telah melantik sekurang-kurangnya lima (5) francaisi Bumiputera
  • Setiap syarikat hanya layak mendapat bantuan bagi satu produk sahaja dan jika mendapat bantuan bagi produk yang berbeza maka pengusaha perlu menubuhkan syarikat yang berlainan
arrow KELAYAKAN TUNTUTAN
Perundingan
Status syarikat / Kategori Tuntutan
Syarikat Bumiputera
Pembangunan Pakej Francais & Pelancaran Francais
Fasa 1 : Penapisan
60%
RM 60,000
Fasa 2 : Kajian Konsep
Fasa 3 : Kajian Konsep Prototaip Outlet
Fasa 4 : Penyediaan Pakej Francais
Fasa 5 : Pelancaran Francais
Pewujudan Francaisi
40%
Maksima = RM 40,000*
(Rujuk Nota)
JUMLAH RM 100,000
NOTA :

  1. Bagi kategori Pewujudan Francaisi, setiap francaisor yang memohon DBPF perlu melantik sekurang-kurangnya 5 francaisi Bumiputera.
  2. Francaisor perlu melantik lebih dari 5 francaisi Bumiputera untuk menuntut baki 40% daripada jumlah keseluruhan iaitu RM 10,000 bagi setiap tambahan 1 francaisi Bumiputera yang dilantik tertakluk kepada had yang ditetapkan.
Tanpa Perundingan
No Perkara Kelayakan Maksima (RM)
1 Yuran rekaan dalaman (prototaip outlet) 5,000
2 Yuran guaman (Dokumen penzahiran & perjanjian francais ) 5,000
3 Tenaga kerja 15,000
JUMLAH 25,000
Undian

Tahukah anda bahawa pembayaran pembiayaan ansuran bulanan boleh dilakukan melalui JomPay?

Pautan

Kementerian Anak Syarikat Lain – lain
myGov Gloria Jean's MSC

Maklumbalas PNS