Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Bahagian Kesetiausahaan Syarikat & Perundangan

Bahagian Kesetiausahaan Syarikat & Perundangan

 • Menyumbang kepada penjanaan pendapatan dan peningkatan keuntungan dalam jangka masa yang diperlukan menerusi:

  i. Edaran keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan/Pelaburan Pengurusan.
  ii. Pengeluaran dokumen-dokumen transaksi dan terma-terma perundangan di dalam bentuk resolusi-resolusi Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Pengurusan.

 • Memastikan penyediaan dokumentasi jaminan pelaburan dan pembiayaan yang efektif dan teratur bagi menjaga kepentingan PNS.
 • Memastikan pelaksanaan kontrak-kontrak dan polisi perundangan serta hak-hak PNS sentiasa dilindungi.
 • Membuat anggaran kos perundangan secara efektif bagi memastikan kos sebenar tidak melebihi kos yang telah diperuntukkan atau had-had kos perundangan.
 • Tadbir Urus Korporat dan nasihat perundangan serta mengenalpasti keperluan, cabaran, kesukaran dan implikasi perundangan.
 • Penglibatan secara langsung di dalam proses penyediaan draf dan perundingan kontrak-kontrak komersil.
 • Pengurusan panel-panel peguam yang efektif.
Undian

Tahukah anda bahawa pembayaran pembiayaan ansuran bulanan boleh dilakukan melalui JomPay?

Pautan

Kementerian Anak Syarikat Lain – lain
myGov Gloria Jean's MSC

Maklumbalas PNS