Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Jabatan Audit Dalaman

Jabatan Audit Dalaman

 • Memastikan pematuhan kepada dasar, undang-undang dan polisi syarikat
 • Memberi nasihat dan pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT.
 • Melaporkan kepada Ketua Bahagian / Jabatan / Seksyen / Unit hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan
 • Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalaman untuk kelulusan Jawatankuasa Audit & Risiko Lembaga Pengarah
 • Membentangkan Laporan Audit Dalaman di Mesyuarat Jawatankuasa Audit & Risiko Lembaga Pengarah

Integriti

 • Memantapkan keberkesanan tadbir urus terbaik.
 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan / maklumat mengenai salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah  serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
 • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 • Melaksanakan fungsi urus setia dan pemantauan tatatertib.
 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
Undian

Tahukah anda bahawa pembayaran pembiayaan ansuran bulanan boleh dilakukan melalui JomPay?

Pautan

Kementerian Anak Syarikat Lain – lain
myGov Gloria Jean's MSC

Maklumbalas PNS