Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Soalan Lazim

BIL.SOALAN LAZIM
1Apakah Francais?

Francais merujuk kepada satu sistem pemasaran perniagaan di mana sebuah syarikat (pemberi francais) memberi hak kepada syarikat lain (francaisi) hak untuk mengendalikan perniagaan mengikut sistem francais yang ditentukan oleh pemberi francais selama tempoh yang ditentukan oleh pemberi francais di lokasi ditentukan, untuk mengedarkan produk yang sedia ada atau perkhidmatan. Dalam erti kata lain, francais adalah perkongsian perniagaan antara pemilik perniagaan dan pelabur di mana pemilik perniagaan akan menyediakan sistem produk dan perniagaan dan sebagai balasan, pelabur akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan komitmen yang berterusan kepada perniagaan.

2Apakah definisi francais di bawah Akta Francais 1998?

Di bawah Akta Francais 1998, francais ertinya suatu kontrak perniagaan atau perjanjian dengan ciri-ciri berikut:

 • Perniagaan ini beroperasi mengikut sistem yang ditubuhkan oleh pemberi francais itu.
 • Bagi tempoh tetap.
 • Francaisor itu memberikan pemegang francais hak untuk menggunakan cap dagangan / perdagangan dan lain-lain rahsia yang dimiliki oleh francaisor.
 • Franchisor mempunyai hak untuk melaksanakan kawalan berterusan ke atas operasi perniagaan.
 • Pemberi francais mempunyai tanggungjawab untuk memberikan bantuan profesional.
 • Pembayaran sejumlah wang / bersetuju pertimbangan lain oleh pemegang francais dengan pemberi francais.
 • Francais mengendalikan perniagaan secara berasingan daripada pemberi francais.

3Apakah kelebihan Perniagaan Francais?

francaisi:

 • Risiko perniagaan yang lebih rendah.
 • Peluang untuk mengedar barangan atau perkhidmatan yang sudah popular.
 • Nikmati skala ekonomi.
 • Bimbingan dari sistem pengurusan perniagaan yang cekap.
 • Sokongan berterusan daripada pemberi francais, agensi-agensi kerajaan dan kewangan.

francaisor:

 • Peluang untuk mengembangkan perniagaan tanpa apa-apa perbelanjaan modal.
 • Nikmati skala ekonomi.
 • perkongsian Risiko.
 • Pengurangan dalam pengurusan sumber manusia.
 • Menerima maklum balas yang menyeluruh ke atas perniagaan.
 • Tumpuan boleh diberikan kepada penyelidikan dan pembangunan (R & D).

4Bagaimana saya menjadi Francaisi?

Untuk menjadi francaisi, anda perlu:
1. Mengenalpasti produk francais yang sesuai dengan minat dan kemampuan anda
2. Dapatkan maklumat terkini mengenai produk yang dipilih daripada francaisor
3. Menjalankan kajian untuk menentukan:

 • Lokasi yang sesuai.
 • Kemungkinan perniagaan.
 • aliran keluar modal.
 • Pakej francais.
 • Tahap sokongan yang diberikan oleh pemberi francais, melalui francaisi sedia ada.
 • Memohon kepada francaisor untuk menjadi francaisi.
 • Tunggu untuk maklum balas francais.

Jika franchisor menerima permohonan anda, anda boleh memulakan perniagaan francais mengikut garis panduan yang disediakan oleh francaisor.

5Bolehkah saya menjadi Francaisi jenama yang tidak dalam senarai PNS francaisor panel?

Ya, anda boleh, tetapi adalah lebih mudah jika anda memilih dari senarai panel. Ia akan membantu anda untuk mempercepatkan proses permohonan.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Francais kami di 1-800-22-1767, atau melalui Sistem Pengurusan Maklumbalas

6Adakah saya perlu mengemukakan Rancangan Perniagaan untuk memulakan francais?

Pelan Perniagaan bergantung kepada keperluan pemberi francais. Walau bagaimanapun, Pelan Perniagaan adalah perlu untuk memohon pinjaman pembiayaan perniagaan dari institusi kewangan.

7Bagaimana dengan premis perniagaan, adakah saya perlu mencari sendiri atau akan disediakan?

Ya, anda perlu mencari premis anda sendiri. Francaisor akan membantu di dalam pemilihan lokasi dan premis yang sesuai sebelum memulakan perniagaan francais. Pihak Kementerian akan memberikan bantuan dengan mengenalpasti premis yang bersesuaian di bawah bidang kuasa; sebagai contoh, MARA, PKEN dan PKKM.

8Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Francaisor?

Sila rujuk syarat seperti berikut:

 • Produk untuk difrancaiskan mestilah stabil dan diterima baik oleh orang ramai.
 • Anda mesti mempunyai garis panduan atau manual operasi yang terperinci dan menyeluruh.
 • Anda mesti mempunyai program latihan yang komprehensif secara berterusan.
 • Sistem perakaunan yang seragam.
 • Anda mesti mempunyai khidmat nasihat teknikal mengenai penggunaan peralatan dan jentera dan kesesuaian lokasi perniagaan.
 • Anda mesti mempunyai keupayaan untuk memantau dan mengawal untuk memastikan bahawa produk dan perkhidmatan adalah konsisten dari segi kualiti dan homogen dalam alam semula jadi.
 • Akhir sekali, Anda mesti mempunyai rancangan perniagaan yang menyeluruh.

9Adakah saya perlu mendaftar dengan dengan bahagian Francais sebelum memulakan perniagaan Francais?

Di bawah Akta Francais 1998, hanya mereka yang mempunyai produk yang akan francais (francaisor) dikehendaki untuk mendaftar.

10Saya mempunyai keraguan tentang perniagaan Francais, kepada siapakah perlu saya rujuk?

Anda boleh merujuk kepada Pendaftaran Francais & Unit Penguatkuasaan untuk tindakan lanjut dengan mengisi Borang Aduan di Bahagian Pembangunan Francais Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK).

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Francais kami di 1-800-22-1767, atau melalui Sistem Pengurusan Maklumbalas

11Secara khususnya, apa jenis perniagaan menjurus kepada francais?

Francais merangkumi hampir setiap sektor perniagaan seperti Industri Makanan, Rangkaian Hotel, Perkhidmatan, Pakaian dan banyak lagi.

12Adakah ciri-ciri "KESAMAAN" mempunyai kelemahan? Bukankah pelanggan mahukan kepelbagaian?

Tidak, dalam kes ini, ia bukan satu kelemahan. Hari ini, tidak kira di mana kita berada, kita mengharapkan dan mahu kualiti yang sama. Keupayaan untuk mudah mengenali kedai francais, restoran atau hotel menjamin tidak akan ada kejutan atau kekecewaan. Secara ringkasnya, kita tahu apa yang boleh dijangkakan dan suka dengan cara tersebut.

13 Bagaimana saya boleh memastikan bahawa maklumat yang diberikan di dalam Dokumen pendedahan adalah benar dan tepat?

Walaupun ketidaktepatan dan salah nyata membawa kepada hukuman jenayah dan kadangkala lebih teruk, namun tidak ada cara benar-benar yang dapat menyakinkan. Dokumen pendedahan membantu di dalam mengurangkan kesalahan penipuan. Untuk menilai tawaran itu, anda adalah disyorkan untuk berhati-hati di dalam mempertimbangkan maklumat yang diberikan serta menilai bahan-bahan termasuk sejarah dan reputasi syarikat dan pegawai-pegawainya, dengan bantuan dari peguam dan akauntan anda.

14Jika saya berminat menceburi bidang Francais, apa yang perlu saya lakukan?

 • Mengenal pasti syarikat yang menawarkan francais.
 • Dapatkan maklumat syarikat secara langsung.
 • Mengkaji hubungan francais.
 • Kajian pertumbuhan syarikat dan kemajuan.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Francais kami di 1-800-22-1767, atau melalui Sistem Pengurusan Maklumbalas

15Bagaimana saya boleh menilai potensi saya untuk menjadi francaisi yang berjaya?

 • Kemahiran, Kebolehan, Pengalaman.
 • Kemahiran Komunikasi.
 • Bersemangat untuk berjaya.
 • Kreatif.

16Berapa kos Francais?

Kos untuk memulakan francais berbeza bergantung kepada industri yang dipilih, sama ada konsep itu memerlukan kedai, pejabat, pejabat di rumah, atau mudah alih, apakah keperluan, dan berapa banyak kos perniagaan yang memerlukan. Untuk memulakan perniagaan francais, terdapat konsep yang melibatkan kos di bawah $10,000 dan ada juga memerlukan pelabur untuk mempunyai berjuta dolar di dalam modal kecairan. Selain itu, konsep francais banyak menawarkan pembiayaan atau boleh membantu anda mendapatkan pembiayaan jika anda berminat.

17Bolehkah saya mempunyai rakan kongsi perniagaan?

Ini berbeza bergantung kepada citarasa franchisor tetapi ya, kebanyakan konsep akan membolehkan anda untuk mempunyai rakan kongsi kewangan yang juga boleh menjadi rakan kongsi operasi.

18Bolehkah saya memiliki lebih daripada satu Francais?

Ya, tetapi ia boleh berubah-ubah mengikut konsep francais. Ramai francaisor akan menjual kawasan atau francais utama dalam wilayah tertentu. Kos wilayah yang lebih besar boleh menjadi mahal. Sekiranya anda memiliki francais tunggal dan berjaya, kebanyakan francaisor akan cuba untuk menjual wilayah mereka. Jika anda memiliki satu konsep, anda juga boleh membeli francais lain daripada, jenama yang berbeza. Pastikan anda membaca perjanjian francais secara keseluruhan dan juga mendapatkan khidmat peguam yang pakar dalam undang-undang francais untuk melihat perjanjian tersebut sebelum menandatanganinya. Maklumkan kepada peguam anda sekiranya ingin merancang untuk membeli satu lagi konsep francais pada masa akan datang, bagi memastikan anda tidak akan mempunyai masalah.

19Bagaimana saya boleh menerima FDD dari Syarikat Francais?

Anda boleh menyenaraikan persoalan anda di Franchise.com. Kemudian, anda akan dihubungi oleh syarikat berkaitan. Jika anda betul-betul berminat dengan konsep berkaitan, syarikat tersebut berkemungkinan besar akan menawarkan anda satu salinan FDD (Franchise Disclosure Document) untuk anda membuat semakan sebelum membuat keputusan muktamad.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Francais kami di 1-800-22-1767, atau melalui Sistem Pengurusan Maklumbalas

20Apakah Dokumen Pendedahan?

Mengikut Jadual kedua, Borang 1 di bawah Tindakan 7 Akta Francais 1998, Dokumen Pendedahan menyatakan maklumat mengenai profil syarikat franchisor, pakej francais yang ditawarkan, kewajipan pemberi francais dan pemegang francais, hak wilayah, harta intelektual dan maklumat lain yang berkaitan. Ia juga memerlukan pendapatan yang diperolehi di dokumenkan, bagi membolehkan pemegang francais menerima maklumat yang lengkap dan tepat dan seterusnya dapat mempertimbangkan dan menilai sebelum membuat sebarang komitmen. Semua maklumat yang dikehendaki diberikan kepada bakal francaisi dalam bentuk dokumen pendedahan francais dan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 10 hari bekerja sebelum sebarang pembelian dilakukan.

21Bagaimana saya boleh memastikan konsep perniagaan digunakan di negara saya?

Konsep perniagaan perlulah fleksibel dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan berkesan dalam pelbagai persekitaran budaya dan ekonomi: negara-negara membangun, negara-negara maju dan juga di negara-negara dalam peralihan atau krisis. Bidang perniagaan harus menyesuaikan diri di peringkat antarabangsa bagi menyediakan pelbagai perkhidmatan asas yang menjadi keperluan untuk semua perniagaan. Menurut Akta Francais 1998, anda perlu untuk menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya selama 3 tahun, sebelum boleh mendaftar sebagai perniagaan francais.

22Apakah yang dimaksudkan dengan lesen pemegang francais induk?

Lesen pemegang francais induk adalah kaedah yang paling biasa digunakan dan paling berkesan untuk mengembangkan sistem francais di peringkat antarabangsa. Suatu lesen francais induk (juga dikenali sebagai pemegang francais induk) adalah hak eksklusif untuk membangunkan perniagaan di seluruh negara. Perniagaan francais mula berkembang di semua negara dengan memberikan hak lesen induk bagi negara-negara kepada individu yang berkelayakan, kumpulan atau syarikat-syarikat. Individu yang terpilih, kumpulan atau negara mempunyai tanggungjawab berikut:

 • Buka dan mengendalikan pusat francais yang pertama di negara ini.
 • Buka rangkaian di seluruh negara dengan menjual francais kepada orang lain dalam negara.
 • Menyediakan latihan, bimbingan dan sokongan kepada semua francaisi dalam atau luar negara. Pemegang lesen induk menjana pendapatan dengan menjual francais, mengumpul royalti daripada pengendalian pusat francais di wilayah mereka dan daripada pengendalian pusat dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang lesen induk tersebut.

23Apakah yang dimaksudkan dengan francais hak wilayah?

Satu bahagian francais mempunyai hak untuk menjual dan menyokong francaisi bersama dengan pemegang lesen induk. Secara umumnya, satu bahagian francais akan bekerja dalam wilayahnya seperti daerah - atau sebuah negara. Secara umumnya, Peluang kawasan francais adalah terhad kepada negara dan wilayah yang menawarkan potensi pembangunan yang besar. Kawasan Francaisi itu juga akan memiliki dan mengendalikan sekurang-kurangnya satu francais pusat.

Undian

Tahukah anda bahawa pembayaran pembiayaan ansuran bulanan boleh dilakukan melalui JomPay?

Pautan

Kementerian Anak Syarikat Lain – lain
myGov Gloria Jean's MSC

Maklumbalas PNS