Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Terma & Syarat

Pengubahsuaian syarat-syarat perkhidmatan
Laman web ini berhak pada bila-bila masa untuk mengubah, menukar, membuang atau menambah ‘Terma dan Syarat’ dengan memberi notis kepada anda terlebih dahulu. Bagaimanapun, di dalam kes-kes yang memerlukan tindakan segera atau dalam keadaan lain yang dibawah kawalan kami. Apabila laman web ini mendapati ianya perlu untuk menukar, mengubahsuai, membuang atau menambah ‘Terma dan Syarat’ ini,Ianya boleh dilakukan tanpa sebarang notis kepada anda. Jika anda ingin sentiasa kekal mengemaskini penukaran, pengubahsuaian, pembuangan atau penambahan ‘Terma dan Syarat’, anda hendaklah mengakses dan membaca dengan teliti ‘Terma dan syarat’ ini secara berkala dan kerap. Anda juga telah bersetuju dan menerima bahawa sekiranya anda terus mengakses dan menggunakan ‘Terma dan Syarat’ ini (seperti pengubahan atau penukaran dari masa ke masa) bermakna  anda bersetuju terhadap sebarang penukaran, pengubahsuaian, pembuangan atau penambahan didalam ‘Terma dan Syarat’ ini.
Pengubahsuaian Perkhidmatan
Laman web ini mempunyai hak pada bila-bila masa dan dari masa ke masa untuk mengubah atau tidak meneruskan perkhidmatan, sama ada sementara atau kekal, perkhidmatan ini (atau mana-mana bahagian) dengan memberi notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa laman web ini tidak akan bertanggungjawab terhadap anda mahupun pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau tidak meneruskan perkhidmatan ini.
Umum
Tajuk yang digunakan di dalam ‘Terma dan Syarat’ adalah untuk rujukan dan hanya jika diperlukan sahaja dan tidak boleh diambil untuk tujuan pertimbangan di dalam penafsiran atau pembinaan ‘Terma dan Syarat’ ini.

Jika sebarang peruntukan yang terkandung di dalam ‘Terma dan Syarat’ ini tidak sah di bawah undang-undang atau peraturan yang sedia ada mahupun akan datang peruntukan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah  terkandung di dalam mana-mana bahagian di dalam ‘Terma dan Syarat’ , dan saki-baki peruntukan di dalam ‘Terma dan Syarat’ akan kekal sepenuhnya dalam kuasa dan tidak akan dipengaruhi oleh syarat tidak sah atau pembuangannya daripada ‘Terma dan Syarat’ ini.

Halaman: 1 2

Undian

Tahukah anda bahawa pembayaran pembiayaan ansuran bulanan boleh dilakukan melalui JomPay?

Pautan

Kementerian Anak Syarikat Lain – lain
myGov Gloria Jean's MSC

Maklumbalas PNS