PNS merancang untuk mengembangkan portfolio francais kepada RM700 juta