PROJEK XCELERATOR

Merupakan kempen yang membimbing dan membangunkan usahawan berpotensi ke arah perniagaan francais. Fokus kami adalah menggalakan lebih banyak penyertaan usahawan di peringkat B40 dan M40 dalam industri francais menerusi pembangunan perniagaan dan sokongan pembiayaan.